אקילה

שירותי ייעוץ ומחקר חשבונאי-כלכלי
לחברות למשרדי עורכי דין ולדירקטורים

אקילה ייעוץ ומחקר חשבונאי-כלכלי

אקילה הינה פירמת ייעוץ צעירה ודינמית העוסקת במתן שירותי ייעוץ ומחקר חשבונאי-כלכלי לחברות, למשרדי עורכי דין, ולדירקטורים.

אקילה מספקת ללקוחותיה, בין היתר, שירותי ייעוץ חשבונאי-כלכלי במסגרת הליכים משפטיים, חוות דעת מומחה חשבונאיות-כלכליות לבית משפט וכן הערכות שווי ושירותי ייעוץ לחברות ודירקטורים בעסקאות מיזוגים ורכישות.

ייעוץ למשרדי עורכי דין
וללקוחותיהם
בהליכים משפטיים

חוות דעת מומחה
חשבונאי-כלכלי
לבתי משפט

הערכות שווי ויעוץ
לחברות ודירקטורים
בעסקאות מיזוגים ורכישות

ייעוץ וליווי בהליכי חדלות פרעון