אחריות רואה חשבון לטעויות בדוחות כספיים

מאת: רו"ח ניסים ניניו

המאמר בעבודה ויעלה בקרוב.