כללי

מבחן הרווח – טכנאות או הנדסה

מאת: רו"ח ניסים ניניו עד החלת התקינה הבינלאומית על דוחותיהן הכספיים של חברות ציבוריות בישראל, מבין שני מבחני החלוקה הקבועים

חכירות וחריגות

מאת: רו"ח ניסים ניניו   אחת מעסקאות בעלי העניין השכיחות בקרב חברות הנסחרות בבורסת ת"א היא עסקת שכירות של נכסי