חוות דעת מומחה במסגרת תביעות ייצוגיות

  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית במסגרת בקשה לאישור תביעה כייצוגית בגין טענות למצגים מטעים בדוחותיה הכספיים של חברת חיתום מובילה.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית במסגרת בקשה לאישור תביעה כייצוגית בגין טענות למצגים מטעים בדוחותיה הכספיים של חברת תשתיות מובילה.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית וכן ייעוץ לחברת אנרגיה ציבורית במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין טענות למצגים מטעים בדוחות כספיים.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית וכן ייעוץ לחברת נאמנות ולחברת אחזקות של בנק במסגרת בקשה להסרת קיפוח כתובענה כייצוגית.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית במסגרת בקשה לאישור תביעה כייצוגית בגין הרצת מניות.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית וכן ייעוץ במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין מצגים מטעים בדוחות כספיים של חברה ציבורית מתחום התעשייה.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית במסגרת תביעה ייצוגית בעניין מחיקת מניות חברה ציבורית מתחום חלקי חילוף לרכב מתחת לשוויה ההוגן.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה כלכלית במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין הטעיית צרכנים של חברה פיננסית רבלאומית גדולה.