חוות דעת מומחה במסגרת תביעות נגזרות

  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית וכן ייעוץ במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת בגין חלוקת דיבידנדים אסורה לחברת תקשורת מובילה.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית וכן ייעוץ במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה נגזרת בגין חלוקת דיבידנדים אסורה לחברת החזקות מהגדולות במשק.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית-כלכלית וכן ייעוץ לדירקטוריון של חברה מתחום הנדל"ן במסגרת תביעה שהוגשה ע"י מפרק.
  • כתיבת והכנת חוות דעת מומחה חשבונאית לחברת החזקות דואלית מתחום התקשורת במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה נגזרת בגין חלוקת דיבידנדים אסורה.
  • חוות דעת חשבונאית-כלכלית במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בעלי השליטה ונושאי משרה בחברה ציבורית מתחום קמעונאות המזון בגין עסקאות בין החברה לבעל השליטה שנטען כי לא אושרו כדין.
  • חוות דעת חשבונאית-כלכלית במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בעלי השליטה ונושאי משרה בחברה ציבורית מתחום האנרגיה בגין עסקה בין החברה לבעל השליטה שנטען כי לא אושרה כדין.
  • ייעוץ חשבונאי-כלכלי למשרד עורכי דין במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד נושאי משרה בחברה מתחום הפארמה.