חוות דעת ויעוץ במסגרת מיזוגים ורכישות

  • חוות דעת כלכלית בעניין קביעת יחס השווי וכן ליווי וייעוץ לדירקטוריון במסגרת עסקת מיזוג של שתי חברות נדל"ן ציבוריות מובילות.
  • חוות דעת כלכלית בעניין קביעת יחס השווי וכן ליווי וייעוץ לדירקטוריון במסגרת עסקת מיזוג של שתי חברות תעשייתיות מתחום ייצור חלקים לשוק הרכב.
  • חוות דעת מומחה כלכלית בעניין כושר פירעון וכן ליווי וייעוץ לדירקטוריון במסגרת עסקת מיזוג משולש הופכי של שתי חברות ציבוריות מקבוצת אחזקות מובילה בישראל.
  • חוות דעת הוגנות וכן ייעוץ לדירקטוריון של חברת תוכנה ציבורית במסגרת עסקת מיזוג (Going Private).
  • ייעוץ חשבונאי-כלכלי במסגרת בקשה לאישור תביעה כייצוגית ביחס לעסקת מיזוג (Going Private) של חברה מתחום המזון.