שימוש במתודולוגיות מבחן אירוע להערכת נזק בניירות ערך

מאת: רו"ח ניסים ניניו

המאמר בעבודה ויעלה בקרוב.