ייעוץ למשרדי עורכי דין וללקוחותיהם בהליכים משפטיים

במסגרת שירותי הייעוץ למשרדי עורכי דין וללקוחותיהם, אנו מספקים מעטפת הכוללת ליווי וייעוץ לאורך כל ההליך המשפטי. שירותי הייעוץ שאנו מספקים למשרדי עורכי דין כוללים, דרך כלל, 3 שלבים:

שלב הבדיקה (Due Diligence)

בשלב הבדיקה אנו עורכים בחינה מקיפה של כלל ההיבטים החשבונאיים-כלכליים של התיק, לרבות, זיהוי ומיפוי של הסוגיות החשבונאיות- כלכליות העיקריות, אפשרויות לפיתרון שלהן, ניתוח חוזקות וחולשות של כל אחד מהפיתרונות ובדיקת היתכנות וישימות ראשונית שלהם.

שלב הכנת חוות הדעת

במסגרת הכנת חוות הדעת, אנו מתרגמים את הפיתרונות לסוגיות החשבונאיות-כלכליות נשוא ההליך, לאחר סיעור מוחות עם הלקוח ועם עורכי הדין, למסמך מנומק, מבוסס ונהיר. בשלב הכנת חוות הדעת, אנו נכנסים לעובי הקורה של הסוגיות החשבונאיות-כלכליות נשוא ההליך המשפטי, ומביאים אותן לכדי פיתרון, תוך שימוש במתודולוגיות חשבונאיות, מימוניות וכלכליות המקובלות על בתי המשפט, בכלים מחקריים, במאמרים, ספרות מקצועית ובמערכות מידע.

שלב הליווי והייעוץ השוטף

במסגרת הליווי והייעוץ השוטף, אנו מסייעים, בין היתר, בהטמעת מסקנות חוות הדעת בכתבי בית דין, במתן מענה לחוות דעת שהוגשו על ידי הצד שכנגד (ככל שנדרש, באמצעות חוות דעת משלימה) ובהכנה לחקירה נגדית.

אנו מביאים לכל פרויקט את הניסיון הרב שצברנו בייעוץ במסגרת הליכים משפטיים ותביעות ייצוגיות ונגזרות. 

חוות דעת מומחה חשבונאי-כלכלי לבתי משפט

אקילה מספקת שירותי עד מומחה בנושאים חשבונאיים-כלכליים מורכבים ומגוונים, בין היתר, הערכת שווי חברות, אומדן נזקים כלכליים, והערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים.

אנו מייעצים לעורכי דין וחברות בפתרון סוגיות חשבונאיות-כלכליות ובמידת הצורך בקביעה ובכימות נזק כלכלי.

המטרה שלנו היא לסייע במסגרת ההליך המשפטי במתן מענה לשאלות הכלכליות המתעוררות אגב ההליך באמצעות כתיבת חוות דעת מקצועית, אובייקטיבית ונהירה אשר מעבירה, בצורה מנומקת, אך עם זאת בפשטות, את מסקנותיה לקורא.      

חוות הדעת ניתנות ע"י רו"ח ניסים ניניו, אשר הינו בעל ניסיון רב בכתיבה והכנה של חוות דעת מומחה חשבונאיות-כלכליות.

בעת הצורך, אנו מסתייעים במומחים נוספים בעלי שם בתחומם, בין אם לצורך ייעוץ וסיעור מוחות בהכנת חוות הדעת, ובין אם לצורך עבודה וחתימה משותפת על חוות הדעת. 

הערכות שווי ושירותי ייעוץ לחברות ודירקטורים בעסקאות מיזוגים ורכישות

שירותי הערכות השווי והייעוץ שאנו מספקים לחברות ודירקטורים בעסקאות מיזוגים ורכישות, כוללים ליווי החל מתחילת תהליך המיזוג, בין היתר, ייעוץ בתכנון תהליך המיזוג, בחירת המתודולוגיה המתאימה לביצוע הערכת השווי, סיוע במשא ומתן, הערכת שווי של החברות נשוא עסקת המיזוג, תוך התייחסות למכלול ההיבטים הספציפיים לעסקה, ביצוע חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) וכלה בסיוע באישור עסקת המיזוג מול הגורמים המתאימים.  

ייעוץ וליווי בהליכי חדלות פירעון

לצוות של אקילה ניסיון בליווי הסדרי חוב, בהכנת חוות דעת כלכלית לעניין יכולת החברה לפרוע את חובותיה והערכת שווי נכסי החברה.

במסגרת הייעוץ בהליכי חדלות פירעון באים לידי ביטוי היכולות והניסיון של הצוות של אקילה בניתוח מצבה הפיננסי של החברה, מתן חוות דעת מומחה, הערכות שווי, פתרונות מימון יצירתיים, ועוד.