שיעורי היוון בשמאויות של בתי דיור מוגן

מאת: רו"ח ניסים ניניו

המאמר בעבודה ויעלה בקרוב.