"כשאתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים,
הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים."

ויין וולטר דייר

רו"ח ניסים ניניו, שותף מנהל

בעל תואר שני במינהל עסקים (MBA) עם התמחות בניהול פיננסי ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, שניהם מאוניברסיטת ת"א וכן בעל רישיון ישראלי לראיית חשבון.

ניסים צבר ניסיון של כ- 15 שנים בייעוץ חשבונאי-כלכלי לחברות מובילות במשק, לדירקטורים ולמשרדי עורכי דין במהלכן יעץ בהליכי תביעות אזרחיות, תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות רבות, בין היתר, בסוגיות של חלוקות אסורות, מצגים מטעים בדוחות כספיים, עסקאות בעלי עניין שלא אושרו כדין, הרצת מניות, שימוש במידע פנים, עסקאות Going Private, סכסוכים עסקיים ועוד.

כמו כן, ניסים יעץ לחברות, למשרדי עורכי דין וללקוחותיהם בהליכים משפטיים, בסוגיות חשבונאיות-כלכליות מורכבות, כגון בין היתר, בעניין פיצול הרכיב העסקי של קניונים ובתי מלון, בנושא שינוי מבנה עסקי בעסקאות בינלאומיות, בסכסוכים עסקיים המצריכים ידע והבנה נרחבת בסוגיות חשבונאיות מורכבות, בהיבטים של דיווח כספי, בביקורת דוחות כספיים, בהערכות שווי, באומדני נזק ועוד.

בנוסף, ניסים יעץ לחברות ולמועצות המנהלים שלהן בהיבטי שווי וכושר פירעון, בין היתר, לצורכי קביעת יחסי שווי במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות, לצורכי ביצוע הפחתות הון, לצרכים חשבונאיים ועוד.